GĐPT NaUy và Âu Châu
GĐPT Đức-Minh ( Stavanger )

GĐPT Đức-Minh được thành lập từ năm 1987
Với sự thăng trầm của thời gian nên GĐPT Đức-Minh
cũng theo đó mà  có suy, có thịnh.

Trước đây gia đ́nh sinh hoạt tại hội trường
và về sau này ngôi Chùa Phước Huệ được h́nh thành
th́
GĐPT Đức Minh đă được  dời về sinh hoạt tại Chùa.

Hiện nay con số đoàn sinh hiện c̣n đang sinh hoạt có
trên 40 người, 30 oanh vũ và phần c̣n lại là thanh thiếu.

GĐPT tại NaUy

GĐPT Đức Minh ( Stavanger )   

GĐPT Thiện Tâm ( Oslo )        
 
GĐPT Đức Dục  ( Bergen)     
     
   
GĐPT Chánh Đạo ( Trondheim )   

   
GĐPT Thiện Chánh ( Porsgrunn )  
GĐPT Việt Nam Âu Châu

GĐPT Thế Giới
Đào tạo Thanh, Thiếu và Đồng niên trở thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xă hội theo tinh thần Phật giáo.