Khuôn Viên Chùa Phước Huệ
Den Vietnamesiske og Buddhistiske
      Kulturforening i Rogaland
          Sandnesvegen17
              4051  Sola
             - NORWAY -

Tel ÐÐ. Trụ Trì :     +47 952 80 039
SDN. Tuệ Hạnh :   +47 998 58 050

 chuaphuochue@hotmail.com

  Số trương mục của Chùa

      DNB: 1503.04.90190

   IBAN:  N007 1503 04 90190


  BIC/SWIFT: DNBANOKK

Mọi ý kiến đóng góp về trang nhà này xin
gửi về địa chỉ E-mail dưới đây
A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật   A Di Ðà Phật   A Di Ðà Phật     A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật    A Di Ðà Phật