Chùa Phước Huệ

Sandnesvegen 17, 4051 Sola

Mái Chùa che chở hồn dân tộc
nếp sống muôn đời của tổ tông
        Bản Thông Báo - Chùa Phước Huệ  
TẾT NGUYÊN ĐÁN


卍 Nam Mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật 卍


Kính thông báo cùng chư Phật Tử, Đồng Bào, Đồng Hương gần xa.

Năm nay cũng như mọi năm Chùa Phước Huệ sẽ tổ chức đón xuân Mậu Tuất:

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 02 năm 2018

(nhằm ngày 30 tháng 12 - 03 tháng 01 năm Mậu Tuất )


Trân trọng kính mời Quý Phật Tử cùng đồng bào, đồng hương

sắp xếp thời gian và công việc về chùa Phước Huệ

lễ Phật nghinh xuân và vui tết.

Để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho một năm mới

an khang và thịnh vượng, mọi sở cầu đều được như y nguyện.


卍 Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 卍
Mọi chi tiết xin xem qua Chương trình


  GHPGVNTN NaUy – Chi Hội Rogaland          Hân Hoan Chào Mừng Quý Vị
Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.
Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.
Phật Kinh
Kinh Phật

Ngày 15 tháng 02 năm 2018 - ĐÓN GIAO THỪA tại chùa Phước Huệ
 "Tham tâm hữu như vô để khanh,
 Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
 Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
 Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                             HT. Tuyên Hóa

Dịch là:

        
 "Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
         Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
         Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
         Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."
    "Nhất thiết thị khảo nghiệm,
         Khán nhĩ trẫm ma biện.
         Ðối diện nhược bất thức,
         Tu tái tùng đầu luyện."
                       HT. Tuyên Hóa

Nghĩa là:

         "Tất cả là thử thách,
         Coi bạn xử làm sao.
         Ðối mặt mà chẳng biết,
         Phải luyện lại từ đầu."

A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật   A Di Đà Phật   A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật
54.
Hương thơm tối thắng diệu hoa
Làm sao ngược gió
   bay xa mọi đường?
Hương thơm đức hạnh phi thường
Xông bay khắp cả
muôn phương ngát ngào!