Chùa Phước Huệ

Sandnesvegen 17, 4051 Sola

Mái Chùa che chở hồn dân tộc
nếp sống muôn đời của tổ tông
        Bản Thông Báo - Chùa Phước Huệ  
PHẬT ĐẢN PL. 2562


Dưới cây Vô Ưu

Đản sanh thị hiện

Chín rồng phun nước

Bảy bước xưng tôn

卍 Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ,

Thị Hiện Đản Sanh

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 卍

Kính thông báo cùng chư Phật Tử, Đồng Bào, Đồng Hương gần xa.

Hằng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch,

lòng người con Phật cùng hân hoan đón mừng

Khánh Đản của đấng Từ Phụ

Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi thế gian này

dùng ánh sáng từ bi và trí huệ đem lại sự

hạnh phúc an vui cho muôn loài.

Để tưởng niệm về đấng thiên liên ấy

CHPGVNTN Rogaland sẽ long trọng tổ chức

đại lễ Khánh Đản PL. 2562

tại chùa Phước Huệ vào thứ 7 ngày 02 tháng 6 với

sự chứ minh và chủ lễ do TT Hoằng Khai

cùng chư Tăng Ni chùa Phước Huệ


Thời gian: 10h30


Trân trọng kính mời Quý Phật Tử cùng đồng bào, đồng hương

sắp xếp thời gian và công việc về chùa Phước Huệ

tham dự ngày đại lễ nói trên.

Nguyện Cầu âm siêu, dương thới, quốc thái dân an

thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc


卍 Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 卍
Mọi chi tiết xin xem qua Thư Mời


  GHPGVNTN NaUy – Chi Hội Rogaland          Hân Hoan Chào Mừng Quý Vị
Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.
Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.
Phật Kinh
Kinh Phật

Hùn phước cúng dường tạo tượng Bổn Sư
 "Tham tâm hữu như vô để khanh,
 Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
 Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
 Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                             HT. Tuyên Hóa

Dịch là:

        
 "Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
         Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
         Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
         Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."
    "Nhất thiết thị khảo nghiệm,
         Khán nhĩ trẫm ma biện.
         Ðối diện nhược bất thức,
         Tu tái tùng đầu luyện."
                       HT. Tuyên Hóa

Nghĩa là:

         "Tất cả là thử thách,
         Coi bạn xử làm sao.
         Ðối mặt mà chẳng biết,
         Phải luyện lại từ đầu."

A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật   A Di Đà Phật   A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật
54.
Hương thơm tối thắng diệu hoa
Làm sao ngược gió
   bay xa mọi đường?
Hương thơm đức hạnh phi thường
Xông bay khắp cả
muôn phương ngát ngào!