WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Chùa Phước Huệ

Chùa Phܧc HuŒ
GHPGVNTN NaUy - Chi Hội Rogaland
Go to content

Main menu:

Bản Thông Báo

BÁT QUAN TRAI

               ---o0o---

Thứ 7 ngày 20 tháng 09 năm 2014
(Nhằm ngày 27 tháng 08 năm Giáp Ngọ)

Chùa sẽ có
Tu Bát Quan Trai đến trưa
Chủ nhật ngày 21 tháng 09 năm 2014

Kính mời Quý Đồng Tu nhín chút thời
gian về
Chùa Phước Huệ tu tập.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.


======================


Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo ĐS.   

    
              ---o0o---


Lần lần tóc bạc da gà
Chân đi run rẩy như là cò ma
Dẫu cho vàng, ngọc đầy nhà
Cũng không tránh khỏi cái già bệnh suy
Dầu cho nghìn món vui gì
Vô-thường rốt cuộc cũng thì bỏ đi
Chỉ có đường tắt tu-trì
Một câu niệm Phật ta thì đem theo


   ======================

 Bài kệ của CS Lý Bỉnh Nam


      
---o0o---

Nhất niệm tâm sanh độc
Cấp áp nhất Phật thanh
Ác ngôn bất xuất khẩu
Tổn nhân sự mạc tác
Cửu cửu tự thành nhiên
Vãng sanh khả đới nghiệp
Thị danh phục hoặc pháp
Chân thật bí mật quyết


=====================
  

Máu thịt thảm thê đủ vị ngon
Chung qui thống khổ thật khó bàn
Thử hỏi nếu mình nơi chốn ấy
Ai dám cầm dao cắt tự thân.


=====================

CS Hoàng Sơn Cốc

     
 ---o0o---

Thịt ta, thịt chúng sanh
Danh khác thể vốn đồng
Vốn cùng một chủng tánh
Chỉ hình hài khác nhau
Khổ não chúng hứng chịu
Béo ngon hưởng riêng mình
Chớ đợi Diêm La xử
Tự suy xét biết mà !

========================


Con người nào phải Thánh Hiền
Ai mà chẳng lỗi, ai mà chẳng sai
Sai rồi chịu sửa tốt thay
Chấp nhận sửa đổi còn gì tốt hơn

========================


BÀI TƯỞNG NIỆM CHUỖI

          ---o0o---

Thăng trầm tam giới thật khả thương
Luân hồi lục đạo khổ nan đương
Lục tự Di Đà thường quán tưởng
Duy Tâm Tịnh Độ mạc tư lương

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Lực Tiếp Dẫn Đạo Sư
             --- A Di Đà Phật ----


Khuôn Viên Chùa Phước Huệ
Phật Kinh

                

Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.

Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.


Chùa Phước HuệTọa lạc tại vùng Tây thuộc tỉnh Rogaland
gần Phi Trường và bãi biển Sola được xem
là Bãi biển đẹp nhất của xứ  NaUy (Norway).

Vào mùa hè năm 2008 với sự hướng dẫn  
của Thượng tọa trụ trì Thích An Chí ngôi
nhà này được  mua và sửa đổi thành ngôi
tam bảo để thờ phượng.

Với khu đất khoảng 3000m² được một số
bà con Phật tử cho mượn thiện nguyện
và cúng dường. Kể từ đó ngôi chùa này
được hình thành GHPGVNTN NaUy có
thêm một ngôi chùa mới được
Hòa thượng Phương Trượng từ giáo
hội đặc cho tên là  
Chùa Phước Huệ            

"Nhất thiết thị khảo nghiệm,
Khán nhĩ trẫm ma biện.
Ðối diện nhược bất thức,
Tu tái tùng đầu luyện."
          HT. Tuyên Hóa


Nghĩa là:

"Tất cả là thử thách,
Coi bạn xử làm sao.
Ðối mặt mà chẳng biết,
Phải luyện lại từ đầu."   

                    
"Tham tâm hữu như vô để khanh,
Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                     HT. Tuyên Hóa

     
 Dịch là:

"Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."

 
Back to content | Back to main menu