WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Chùa Phước Huệ

Chùa Phܧc HuŒ
GHPGVNTN NaUy - Chi Hội Rogaland
Go to content

Main menu:

Bản Thông Báo

VÍA QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA


               ---o0o---
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh
Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng
       Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính thông báo cùng chư Liệt Vị


Chủ nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014
(Nhằm ngày 19 tháng 09 năm Giáp Ngọ)

Là ngày
Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
xuất gia học đạo,
Chùa sẽ tổ chức Huân
Tu  "Đàn Quán Âm"trong ba ngày
Thứ 6, 7 và chủ nhật.
Chương trình sẽ bắt đầu vào
chiều
Thứ 6, lúc 18g00
Chiều chủ nhật sẽ có lễ dâng hoa,
cúng đèn.

Đặc biệt lần này với sự từ bi ai mẫn
của Thượng Tọa Hoằng Khai đã
chẳng quản đường xá xa xôi, công
việc Phật sự đa đoan, bất từ lao nhọc
quan lâm đạo tràng Phước Huệ để
chứng minh và hướng dẫn cho chúng
ta cùng tu học.

Kính mời Chư Vị thu vén thời
gian về
Chùa Phước Huệ huân tu, trì
tụng, lễ niệm Bồ Tát, nguyện cùng
noi theo hạnh nguyện đại bi tầm thanh
cứu khổ của ngài để tiến bước trên
còn đường tìm cầu giải thoát.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
               Ma Ha Tát.Chương Tình Huân Tu Quán Âm

              ---o0o---

Thứ Sáu, ngày 10.10.2014 (17.09.âl)

18g00-19g30:  Khai Đàn QUÁN ÂM
20g00-21g30:   Pháp Thoại
21g30-22g30:   Huân Tu Quán Âm
23g00-05g30:   Chỉ Tịnh


Thứ Bảy, ngày 11.10.2014 (18.09.âl)

05g30-06g00:   Thức Chúng
06g00-07g30:   Huân Tu Quán Âm
07g30-08g00:  Tảo thực
08g30-09g30:   Huân Tu Quán Âm
10g00-11g30:   Pháp Thoại
12g00-12g30:   Thọ Trai
13g00-14g30:   Huân Tu Quán Âm
15g00-16g30:   Pháp Thoại
17g00-18g30:   Huân Tu Quán Âm
19g00-19g30:  
ợc Thực
20g00-21g30:   Pháp Thoại
21g45-22g30:   Huân Tu Quán Âm
23g00-05g30:   Chỉ Tịnh


Chủ Nhật, ngày 12.10-2014 (19.09.âl)

05g30-06g00:   Thức Chúng
06g00-07g30:   Huân Tu Quán Âm
07g30-08g00:   Tảo thực
08g30-09g30:   Huân Tu Quán Âm
10g00-11g30:   Pháp Thoại
12g00-12g30:   Lễ Nguyện Kiến Tạo
Đài Quán Thế Âm Bồ Tát.
12g30-13g00:   Thọ Trai
14g00-15g30:   Pháp Thoại

16g00-17g30: Lễ
Dâng Hoa Đăng
Cúng Dưng Đức Quán Thế Âm
Bồ Tát & Hoàn Kinh Tạ
Đàn


Khuôn Viên Chùa Phước Huệ
Phật Kinh

                

Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.

Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.


Chùa Phước HuệTọa lạc tại vùng Tây thuộc tỉnh Rogaland
gần Phi Trường và bãi biển Sola được xem
là Bãi biển đẹp nhất của xứ  NaUy (Norway).

Vào mùa hè năm 2008 với sự hướng dẫn  
của Thượng tọa trụ trì Thích An Chí ngôi
nhà này được  mua và sửa đổi thành ngôi
tam bảo để thờ phượng.

Với khu đất khoảng 3000m² được một số
bà con Phật tử cho mượn thiện nguyện
và cúng dường. Kể từ đó ngôi chùa này
được hình thành GHPGVNTN NaUy có
thêm một ngôi chùa mới được
Hòa thượng Phương Trượng từ giáo
hội đặc cho tên là  
Chùa Phước Huệ            

"Nhất thiết thị khảo nghiệm,
Khán nhĩ trẫm ma biện.
Ðối diện nhược bất thức,
Tu tái tùng đầu luyện."
          HT. Tuyên Hóa


Nghĩa là:

"Tất cả là thử thách,
Coi bạn xử làm sao.
Ðối mặt mà chẳng biết,
Phải luyện lại từ đầu."   

                    
"Tham tâm hữu như vô để khanh,
Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                     HT. Tuyên Hóa

     
 Dịch là:

"Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."

 
Back to content | Back to main menu