WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Chùa Phước Huệ

Chùa Phܧc HuŒ
GHPGVNTN NaUy - Chi Hội Rogaland
Go to content

Main menu:

Bản Thông Báo

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN

   THỨ 4 + THỨ 5

   05g30  - Tọa Thiền
   06g00  - Tụng Lăng Nghiêm Chú
   09g30  - Tụng Thủy Sám 1+2
               - Cúng Ngọ
   19g00   - Tụng Kinh Địa Tạng 2+3

   THỨ 6  Ngày 15.08.2014

   05g30  - Tọa Thiền
   06g00  -  Tụng Lăng Nghiêm Chú
   09g30  -  Tụng Thủy Sám
               -  Cúng Ngọ
   16g00  -  Hưng Tác Thượng Phan
   19g00  -  Khai Kinh

     
                         ---o0o---

Khuôn Viên Chùa Phước Huệ
Phật Kinh

                

Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.

Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.


Chùa Phước HuệTọa lạc tại vùng Tây thuộc tỉnh Rogaland
gần Phi Trường và bãi biển Sola được xem
là Bãi biển đẹp nhất của xứ  NaUy (Norway).

Vào mùa hè năm 2008 với sự hướng dẫn  
của Thượng tọa trụ trì Thích An Chí ngôi
nhà này được  mua và sửa đổi thành ngôi
tam bảo để thờ phượng.

Với khu đất khoảng 3000m² được một số
bà con Phật tử cho mượn thiện nguyện
và cúng dường. Kể từ đó ngôi chùa này
được hình thành GHPGVNTN NaUy có
thêm một ngôi chùa mới được
Hòa thượng Phương Trượng từ giáo
hội đặc cho tên là  
Chùa Phước Huệ            

"Nhất thiết thị khảo nghiệm,
Khán nhĩ trẫm ma biện.
Ðối diện nhược bất thức,
Tu tái tùng đầu luyện."
          HT. Tuyên Hóa


Nghĩa là:

"Tất cả là thử thách,
Coi bạn xử làm sao.
Ðối mặt mà chẳng biết,
Phải luyện lại từ đầu."   

                    
"Tham tâm hữu như vô để khanh,
Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                     HT. Tuyên Hóa

     
 Dịch là:

"Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."

 
Back to content | Back to main menu