WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Chùa Phước Huệ

Chùa Phܧc HuŒ
GHPGVNTN NaUy - Chi Hội Rogaland
Go to content

Main menu:

Bản Thông Báo

Lễ Hạ Nguyên


Kính thông báo cùng Chư Phật Tử
gần xa, hằng năm vào độ tháng 10
âm lịch  đến mùa Lễ Hạ Nguyên, để
cầu nguyện cho các loài thủy tộc
cùng ông bà cha mẹ, thân bằng
quyến thuộc, kẻ còn lẫn người
mất, được nhiều lợi lạc.

Do vậy năm nay cũng theo thông
lệ ấy GHPGVNTN NaUy, Chi hội
Rogaland sẽ tổ chức lễ Hạ Nguyên vào
ngày
thứ 7 ngày 20 tháng 12 năm 2014
(nhằm ngày 29 tháng 10 năm giáp ngọ )

Trân trọng kính mời quý Phật Tử gần xa
sắp xếp thời gian và công việc về chùa
Phước Huệ tham dự.

Nguyện cầu âm siêu, dương thới
quốc thái dân an, can qua đốn tức
tai nạn thời hưu, thế giới hòa bình
chúng sanh an lạc.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường
       Bồ Tát Ma Ha Tát

Khuôn Viên Chùa Phước Huệ
Phật Kinh

                

Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.

Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.


Chùa Phước HuệTọa lạc tại vùng Tây thuộc tỉnh Rogaland
gần Phi Trường và bãi biển Sola được xem
là Bãi biển đẹp nhất của xứ  NaUy (Norway).

Vào mùa hè năm 2008 với sự hướng dẫn  
của Thượng tọa trụ trì Thích An Chí ngôi
nhà này được  mua và sửa đổi thành ngôi
tam bảo để thờ phượng.

Với khu đất khoảng 3000m² được một số
bà con Phật tử cho mượn thiện nguyện
và cúng dường. Kể từ đó ngôi chùa này
được hình thành GHPGVNTN NaUy có
thêm một ngôi chùa mới được
Hòa thượng Phương Trượng từ giáo
hội đặc cho tên là  
Chùa Phước Huệ            

"Nhất thiết thị khảo nghiệm,
Khán nhĩ trẫm ma biện.
Ðối diện nhược bất thức,
Tu tái tùng đầu luyện."
          HT. Tuyên Hóa


Nghĩa là:

"Tất cả là thử thách,
Coi bạn xử làm sao.
Ðối mặt mà chẳng biết,
Phải luyện lại từ đầu."   

                    
"Tham tâm hữu như vô để khanh,
Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                     HT. Tuyên Hóa

     
 Dịch là:

"Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."

 
Back to content | Back to main menu