Chánh điện chùa Phước Huệ

Mái Chùa che chở hồn dân tộc
nếp sống muôn đời của tổ tông
        Bản Thông Báo - Chùa Phước Huệ  
Thông Báo Khoá Huân Tu Phật Đản


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử!

Nhân mùa Phật Đản Sinh để cho chúng ta

tạo được nhiều công đức và báo đáp thâm ân

vô lượng kiếp của Đức Phật vì chúng ta mà tu hành

giác ngộ thành Phật

Chùa Phước Huệ sẽ tổ chức Khoá Huân Tu Phật Đản

từ ngày 01.05 đến ngày 06.05 dưới sự hướng dẫn

và giảng dạy của Thượng Toạ Thích Hoằng Khai.


Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử về

tham dự Khoá Huân Tu, ngõ hầu tiếp cận tia

sáng từ bi trí huệ của chư Phật và cùng cầu nguyện

cho thế giới hoà bình chúng sinh an lạc.


Kính chúc Quý vị cùng gia quyến vô lượng an lạc cát tường.

Chương Trình Huân Tu Phật Đản

tại chùa Phước Huệ

Chủ Nhật ngày 30.04

17g00: Khai Kinh Huân Tu

Từ ngày 01.05 - 05.05

06g00: Công Phu Sáng

10g00: Tụng Kinh/ Cúng Phật

12g00: Dùng Trưa

15g00: Tụng Kinh

18g00: TThuyết Pháp (TT. Thích Hoằng Khai)

19g30: Dùng Chiều

20g30: Niệm Phật

Đại Lễ Phật Đản P.L 2661

Thứ bảy ngày 06.05

10g00: Phật Tử Vân Tập

11g30: Lễ Phật Đản (có nghi thức tắm Phật)

12g30: Đạo Từ

13g00: Thọ Trai

14g00: Thuyết Pháp (TT. Thích Hoằng Khai)

16g00: Văn Nghệ/ Cắt Bánh Mừng Phật Đản Sinh

18g00: Hoàn Mãn

Nam Mô Thưởng Tinh Tấn BTát Ma Ha Tát

---o0o---

  GHPGVNTN NaUy – Chi Hội Rogaland          Hân Hoan Chào Mừng Quý Vị
Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.
Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.
Phật Kinh
Kinh Phật

Khoá Huân Tu Phật Đản - Chiều ngày 30.04.2017 Khai Kinh và tu tập đến 05 tháng 05 năm 2017. Ngày 06/05/2017- Đại Lễ Phật Đản
 "Tham tâm hữu như vô để khanh,
 Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
 Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
 Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                             HT. Tuyên Hóa

Dịch là:

        
 "Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
         Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
         Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
         Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."
    "Nhất thiết thị khảo nghiệm,
         Khán nhĩ trẫm ma biện.
         Ðối diện nhược bất thức,
         Tu tái tùng đầu luyện."
                       HT. Tuyên Hóa

Nghĩa là:

         "Tất cả là thử thách,
         Coi bạn xử làm sao.
         Ðối mặt mà chẳng biết,
         Phải luyện lại từ đầu."

A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật   A Di Đà Phật   A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật
54.
Hương thơm tối thắng diệu hoa
Làm sao ngược gió
   bay xa mọi đường?
Hương thơm đức hạnh phi thường
Xông bay khắp cả
muôn phương ngát ngào!