Chùa Phước Huệ

Sandnesvegen 17, 4051 Sola

Mái Chùa che chở hồn dân tộc
nếp sống muôn đời của tổ tông
        Bản Thông Báo - Chùa Phước Huệ  
Vu Lan Báo Hiếu Pl.2562


卍 Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 卍


Thu về đón lễ Vu Lan

Ấy mùa báo hiếu chứa chan thâm tình

Nhớ ơn cha mẹ dưỡng sinh

Cho con vay mượn vóc hình thành nhân

Kính thưa Chư liệt vị

Hằng năm vào độ tháng 07 âm lịch mưa ngâu thì mùa

Vu Lan Báo Hiếu lại về và cũng là ngày Phật Đà hoan hỷ.

sau ba tháng hạ an cư của chư Tăng Ni

Hòa cùng niềm vui ấy cũng như để cầu nguyện cho

ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, kẻ còn, người mất

được nhiều lợi lạc.


Năm nay cũng như mọi năm GHPGVNTN NaUy

Chi hội Rogaland sẽ long trọng tổ

chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2562 vào:

Thứ bảy ngày 18 tháng 08 năm 2018

(nhằm ngày 08 tháng 07 năm Mậu Tuất )

Đặc biệt lần này sẽ có sự quang lâm và chứng

minh của HT. Giáo Thọ và chư tôn đức Tăng Ni.

Thời Gian: 10g00 vân tập          

Trân trọng kính mời quý Phật Tử thu xếp thời gian

và công việc về chùa Phước Huệ tham dự.

Nguyện Cầu âm siêu, dương thới, quốc thái dân an

can qua đốn tức, tai nạn thời hưu, thế giới hòa bình

chúng sanh an

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên BTát Ma Ha TátChương Trình


Thứ 7 ngày 18 Tháng 08 Năm 2018

10g00 --- Phật tử vân tập

11g00 ---Nghi thức lễ Vu Lan Báo Hiếu

12g00 --- Thuyết Pháp (Hoà Thượng Thích Nhất Chân)

13g00 --- Cúng dường Trai Tăng/ Thọ Trai         

14g30 --- Văn Nghệ Vu Lan Hiếu Hạnh

16g00 --- Hoàn Mãn

mọi chi tiết xin xem qua thư mời

---o0o---


  GHPGVNTN NaUy – Chi Hội Rogaland          Hân Hoan Chào Mừng Quý Vị
Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.
Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.
Phật Kinh
Kinh Phật

Hùn phước cúng dường tạo tượng Bổn Sư
 "Tham tâm hữu như vô để khanh,
 Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
 Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
 Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                             HT. Tuyên Hóa

Dịch là:

        
 "Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
         Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
         Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
         Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."
    "Nhất thiết thị khảo nghiệm,
         Khán nhĩ trẫm ma biện.
         Ðối diện nhược bất thức,
         Tu tái tùng đầu luyện."
                       HT. Tuyên Hóa

Nghĩa là:

         "Tất cả là thử thách,
         Coi bạn xử làm sao.
         Ðối mặt mà chẳng biết,
         Phải luyện lại từ đầu."

A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật   A Di Đà Phật   A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật
54.
Hương thơm tối thắng diệu hoa
Làm sao ngược gió
   bay xa mọi đường?
Hương thơm đức hạnh phi thường
Xông bay khắp cả
muôn phương ngát ngào!