Chuyển tới nội dung
Home » Trang Chủ

Trang Chủ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy Chùa Phước Huệ.

Chùa Phước Huệ Bên Ngoài

Chùa Phước Huệ Bên Ngoài – Chánh điện chùa Phước Huệ

  • Mái Chùa che chở hồn dân tộc
  • nếp sống muôn đời của tổ tông

Bản Thông Báo – Chùa Phước Huệ

Đại Lễ Phật Đản PL.2563

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ HạThị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thông báo cùng chư vị Phật Tử, Đồng

Bào, Đồng Hương gần xa

Hằng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch,

những người con Phật cùng hân hoan đón mừng

Khánh Đản của đấng Từ Phụ

Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi thế gian này

dùng ánh sáng từ bi và trí huệ đem lại sự

hạnh phúc an vui cho muôn loài.

Chi hội Phật Giáo Rogaland sẽ long

trọng tổ chức đại lễ Phật Đản PL. 2563

tại chùa Phước Huệ, Sandnesvegen 17, 4051 Sola

Thời gian: Thứ 7 ngày 01/06-2019

Đặc biệt lần này sẽ có sự chứ minh và chủ lễ

do HT Phương Trượng và chư tăng ni.

Trân trọng kính mời quý Phật Tử, Đồng Bào

Đồng Hương thu vén thời gian và công việc về

về chùa tham dự ngày lễ nói trên.

Nguyện Cầu âm siêu, dương thới, quốc thái dân an

can qua đốn tức, tai nạn thời hưu, thế giới hòa bình

chúng sanh an lạc.

Nam Mô Dưới cây Vô Ưu

Đản sanh thị hiện

Chín rồng phun nước

bảy bước xưng tôn.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

—o0o—

Mọi chi tiết xin xem qua Thư mời

GHPGVNTN NaUy – Chi Hội Rogaland          Hân Hoan Chào Mừng Quý Vị

Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.

Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.

Phật Kinh

Ngày 01 tháng 06 năm 2019 – Đại lễ Phật Đản tại chùa Phước Huệ

“Tham tâm hữu như vô để khanh,
Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
Si nhiên bất giác, Pháp khí băng.”
HT. Tuyên HóaDịch là:

“Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan.”

“Nhất thiết thị khảo nghiệm,
Khán nhĩ trẫm ma biện.
Ðối diện nhược bất thức,
Tu tái tùng đầu luyện.”
HT. Tuyên Hóa

Nghĩa là:

“Tất cả là thử thách,
Coi bạn xử làm sao.
Ðối mặt mà chẳng biết,
Phải luyện lại từ đầu.”

A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật   A Di Đà Phật   A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật