Chuyển tới nội dung
Home » Tán Dương Chi

Tán Dương Chi

Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên

READ  Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú
READ  Những Lời Vàng Ngọc của Tổ Pháp Nhiên

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ( 3 lần )

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *