Chuyển tới nội dung
Home » Tán Phật Diện

Tán Phật Diện

Phật diện do như tịnh mãn nguyệt,
Diệc như thiên nhựt phóng quang minh,
Viên quang phổ chiếu ư thập phương.
Hỷ xả từ bi giai cụ túc.

READ  KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN PDF
READ  Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật PDF

Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới
Quá Hiện Vị Lai Phật Pháp Tăng Tam Bảo

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *