Chuyển tới nội dung
Home » Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú

Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.
Nam Mô A-Di-Đà Phật 
 

Rate this post
READ  KINH A DI ĐÀ PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *